1. Giới thiệu về MISA Mimosa.NET X1 2019

Navigation:  »No topics above this level«

1. Giới thiệu về MISA Mimosa.NET X1 2019

Return to chapter overviewNext page

 Phần mềm MISA Mimosa.NET X1 2019 là công cụ hỗ trợ đắc lực đáp ứng đầy đủ các yêu cầu và nhiệm vụ của công tác tổng hợp báo cáo tài chính tại đơn vị. Nhờ phần mềm tổng hợp báo cáo tài chính HCSN MISA Mimosa.NET X1 2019 công việc tổng hợp báo cáo giờ chỉ còn là việc nhận số liệu từ các đơn vị dự toán cấp dưới gửi lên, còn toàn bộ các báo cáo tài chính sẽ được tự động tổng hợp hoàn toàn bởi MISA Mimosa.NET X1 2019.

 MISA Mimosa.NET X1 2019 được phát triển trên nền tảng công nghệ mới nhất - Microsoft.NET, cơ sở dữ liệu SQL Server Express mang lại cho người sử dụng sự thuận tiện, dễ sử dụng, khả năng bảo mật cao.

 MISA Mimosa.NET X1 2019 cập nhật các thông tư, quyết định mới nhất áp dụng cho các đơn vị Hành chính sự nghiệp, bao gồm:  

o Thông tư 137/2017/TT-BTC của Bộ tài chính quy định xét duyệt, thẩm định, thông báo và tổng hợp quyết toán năm.

o Thông tư 107/2017/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán Hành chính sự nghiệp.

o Thông tư 324/2016/TT-BTC ban hành hệ thống MLNS nhà nước.

 MISA Mimosa.NET X1 2019 cập nhật hệ thống báo cáo mới thay thế hệ thống báo cáo cũ để đáp ứng tổng hợp báo cáo tài chính cấp ngành, tổng hợp/xét duyệt/thẩm định báo cáo quyết toán của các đơn vị cấp dưới.

MISA Mimosa.NET X1 2019 tích hợp công cụ UltraViewer để hỗ trợ nhanh chóng các vướng mắc, khó khăn mà anh/chị gặp phải khi sử dụng phần mềm.

Tích hợp với phần mềm MISA Cloud Center giúp đơn vị có thể tải và tra cứu giấy phép sử dụng.