Cài đặt phần mềm

Navigation:  2. Hướng dẫn cài đặt >

Cài đặt phần mềm

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Nội dung

Giúp đơn vị nắm được các thao tác cài đặt phần mềm tổng hợp báo cáo tài chính MISA Mimosa.NET X1 2019.

2. Các bước thực hiện

Bước 1: Kiểm tra cấu hình máy tính

Xem chi tiết yêu cầu cấu hình máy tính tại đây.

Bước 2: Tải bộ cài về máy tính

Có thể tải bộ cài bằng 1 trong 2 cách sau:

1. Cách 1: Tải bộ cài từ link do nhân viên MISA cung cấp.

2. Cách 2: Truy cập vào website: www.misa.com.vn, tìm đến các sản phẩm khối Hành chính sự nghiệp, chọn sản phẩm MISA Mimosa.NET X1 2019.

Bước 3: Cài đặt phần mềm

Lưu ý: Anh/chị nên đóng hết các ứng dụng đang mở đặc biệt là Google Chrome để quá trình cài đặt được diễn ra nhanh chóng và thuận lợi.

1. Sau khi có bộ cài, anh/chị click đúp chuột vào file có đuôi Setup.exe để tiến hành cài đặt.

cai_dat_x1_01

2. Đợi trong giây lát để phần mềm giải nén bộ cài.

cai_dat_x1_02

3. Nhấn Tiếp tục.

cai_dat_x1_03

4. Phần mềm hiển thị thoả thuận về vấn đề bản quyền, anh/chị đọc kỹ các yêu cầu đối với người sử dụng. Tích chọn Đồng ý.

cai_dat_x1_04

5. Nhấn Tiếp tục.

6. Đường dẫn mặc định của thư mục cài đặt tại ổ C. Nhấn Thay đổi để lựa chọn lại ổ đĩa cài đặt (nếu muốn).

cai_dat_x1_05

7. Nhấn Tiếp tục.

8. Chọn loại cài đặt theo nhu cầu của đơn vị:

Chọn Đầy đủ nếu muốn cài đặt hết tất cả các tính năng được đặt sẵn trong phần mềm.

Chọn Tuỳ chọn nếu chỉ lựa chọn cài đặt 1 số tính năng của phần mềm.

cai_dat_x1_06

9. Nhấn Tiếp tục.

cai_dat_x1_07

10. Nhấn Cài đặt, chờ trong giây lát để phần mềm tiến hành cài đặt.

cai_dat_x1_08

11. Nhấn Hoàn thành khi xuất hiện màn hình thông báo Cài đặt thành công.

Tích chọn Chạy MISA Mimosa.NET X1 2019 nếu muốn mở ngay phần mềm để làm việc.

Tích chọn Xem tính năng mới nếu muốn xem những tính năng mới của phần mềm.

cai_dat_x1_09

Lưu ý: Đối với máy tính đã cài đặt MISA Mimosa.NET X1 2019, anh/chị có thể cài đặt ngay phiên bản mới hơn mà không cần phải gỡ bỏ phiên bản cũ trước đó. Trong trường hợp này, không cần phải chọn lại các thông tin như Giấy phép sử dụng, đường dẫn cài đặt,...

12. Trường hợp anh/chị cài đặt phần mềm lần đầu tiên:

Cần đọc kỹ Thoả thuận sử dụng Phần mềm tổng hợp báo cáo tài chính MISA Mimosa.NET X1 2019, tích chọn Tôi đã đọc và đồng ý với thoả thuận sử dụng dịch vụ.

cai_dat_x1_10

Nhấn Đồng ý. Phần mềm cung cấp cho anh/chị cách thức khai thác tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm và các kênh tư vấn hỗ trợ để anh/chị liên hệ khi gặp vướng mắc trong quá trình sử dụng. Anh/chị click vào link cần xem.

Nhấn Đóng.

Phần mềm hiển thị thông báo Đây là lần đầu tiên bạn sử dụng MISA Mimosa.NET X1 2019. Bạn có muốn tạo dữ liệu kế toán để sử dụng không? Nhấn Yes để đồng ý tạo dữ liệu kế toán ngay.

cai_dat_x1_12

Các thao tác Tạo dữ liệu kế toán mới, mời xem chi tiết tại đây.