Phục hồi dữ liệu

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Các tiện ích trên phần mềm > Tệp >

Phục hồi dữ liệu

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Cho phép phục hồi dữ liệu kế toán từ tệp đã sao lưu, trường hợp anh/chị muốn lấy lại dữ liệu do một số nguyên nhân: Máy tính cài lại win, chuyển dữ liệu sang một máy tính khác...

2. Các bước thực hiện

Lưu ý: Để phục hồi được dữ liệu, anh/chị cần sao lưu dữ liệu kế toán trước, xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

Phuc hoi DL_01

 

1. Anh/chị kiểm tra trên máy tính có file dữ liệu có định dạng đuôi file .mbk.

Ví dụ: anh/chị cần phục hồi dữ liệu có tên MimosaX1_2018, thì file sao lưu cần phục hồi sẽ có định dạng MimosaX1_2018.mbk. (Lưu ý: Anh/Chị chọn file có ngày, tháng sao lưu gần nhất để đảm bảo đủ dữ liệu).

2. Đóng dữ liệu kế toán đang mở bằng cách vào Tệp\Đóng dữ liệu kế toán.

3.Vào Tệp\Phục hồi dữ liệu.

Phuc hoi DL_02

 

4. Hệ thống hiển thị màn hình Đăng nhập, nhấn Đồng ý.

Phuc hoi DL_03

 

5. Xuất hiện cửa sổ Phục hồi DLKT:

Tại Tệp phục hồi, nhấn vào biểu tượng Sao luu du lieu_02 để chọn đường dẫn lưu tệp phục hồi.

Tại Tên DLKT, anh/chị đặt tên cho dữ liệu kế toán.

Phuc hoi DL_04

 

6. Nhấn Phục hồi.

7. Khi thông báo thành công xuất hiện, nhấn OK để kết thúc.

Phuc hoi DL_05

 

8. Phần mềm hiển thị màn hình Đăng nhập với Dữ liệu kế toán vừa phục hồi.

Phuc hoi DL_06

 

9. Nhấn Đồng ý để bắt đầu làm việc ngay với dữ liệu kế toán vừa phục hồi, nhấn Huỷ bỏ nếu không muốn làm việc ngay.

Lưu ý: Nếu đồng ý làm việc ngay với dữ liệu kế toán vừa phục hồi, anh/chị nên thực hiện sao lưu dữ liệu luôn để tránh những sự cố xảy ra: mất điện, mất dữ liệu....

Phuc hoi DL_07