Xem danh sách báo cáo đã nhận

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Quy trình tổng hợp báo cáo quyết toán > I. Nhận báo cáo quyết toán từ cấp dưới > Tiện ích >

Xem danh sách báo cáo đã nhận

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Nội dung

Sau khi đơn vị dự toán cấp trên đã nhận dữ liệu báo cáo từ các đơn vị dự toán cấp dưới hoặc nhập số liệu bằng tay vào phần mềm, đơn vị cần kiểm tra xem đã nhận đủ báo cáo của đơn vị cấp dưới hay chưa.

2. Các bước thực hiện

1. Chọn chức năng Danh sách báo cáo đã nhận bên thanh Tác nghiệp.

2. Anh/chị lọc báo cáo cần xem.

Chọn Đơn vị, Kỳ, NămTên báo cáo cần xem.

Nhấn Nạp để phần mềm tự động thống kê danh sách các báo cáo mà đơn vị dự toán cấp dưới đã nộp.

DS BC da nhan x1_01

3. Sau đó chọn menu Báo cáo\Báo cáo tài chính theo thông tư số 107/2017/TT-BTC hoặc Báo cáo quyết toán theo thông tư số 107/2017/TT-BTC để thực hiện in báo cáo cấp dưới, thực hiện đối chiếu với bản cứng ở ngoài để xem đã khớp số liệu hay chưa.