Sao lưu dữ liệu

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Các tiện ích trên phần mềm > Tệp >

Sao lưu dữ liệu

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Cho phép sao lưu dữ liệu kế toán đề phòng trường hợp mất dữ liệu do các nguyên nhân khách quan như virus, máy tính cài lại win,...

2. Các bước thực hiện

2.1. Cách 1:

1. Đăng nhập vào dữ liệu.

2. Vào Tệp\Sao lưu dữ liệu.

Sao luu du lieu_01

 

3. Hệ thống đã tự động đặt tên tệp sao lưu theo tên của dữ liệu kế toán, tuy nhiên anh/chị có thể thay đổi tên tệp sao lưu (nếu cần).

4. Nhấn vào biểu tượng Sao luu du lieu_02 để chọn đường dẫn lưu tệp sao lưu.

5. Tích chọn Nén tệp dữ liệu sau khi sao lưu (nếu muốn) => tệp sao lưu sẽ có đuôi .zip.

6. Chọn Phương thức ghi tệp sao lưu: Ghi nối tiếp hay Ghi đè.

Sao luu du lieu_03

 

7. Nhấn Sao lưu.

8. Khi thông báo thành công xuất hiện, nhấn OK để kết thúc sao lưu.

2.2. Cách 2:

1. Đăng nhập vào dữ liệu.

2. Vào Hệ thống\Tuỳ chọn\Sao lưu, anh/chị tích chọn Tự động sao lưu khi kết thúc chương trình, sau đó nhấn vào biểu tượng sao_luu_x1_01 để thay đổi đường dẫn (nếu cần).

sao_luu_x1_02