Tiện ích

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Các tiện ích trên phần mềm >

Tiện ích

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Phần mềm MISA Mimosa.NET X1 2019 cung cấp các tiện ích:

Chọn chương sử dụng cho đơn vị

Đồng bộ chỉ tiêu

Chức năng tìm kiếm

MISA Cloud Center