Cập nhật tính năng kiểm tra báo cáo tài chính để kiểm tra chính xác hơn

Navigation:  8. Lịch sử phát triển > R14 >

Cập nhật tính năng kiểm tra báo cáo tài chính để kiểm tra chính xác hơn

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Giúp kế toán kiểm tra báo cáo tài chính được chính xác hơn và giảm thiểu thời gian kiểm tra, đối chiếu báo cáo.

2. Chi tiết thay đổi

Kể từ phiên bản R14, chương trình bổ sung một số nội dung khi kiểm tra báo cáo tài chính của đơn vị cấp dưới nộp lên.

1. Sau khi nhận báo cáo từ cấp dưới, chọn Danh sách báo đã nhận, chọn Đơn vị và Chương để kiểm tra.

R14.2.kiemtra_03

2. Chương trình chỉ ra các chỉ tiêu không phù hợp. Kế toán đơn vị cấp trên sẽ báo cho đơn vị cấp dưới để sửa lại các chỉ tiêu cho khớp với nhau hoàn toàn.

R14.2.kiemtra_04

3. Sau khi tổng hợp dữ liệu báo cáo tài chính, kế toán cũng có thể kiểm tra BCTC tổng hợp bằng cách vào menu Bàn làm việc\Kiểm tra báo cáo tài chính tổng hợp.

R14.2.kiemtra_01

4. Chương trình sẽ chỉ ra các Chỉ tiêu báo cáo không phù hợp cho anh/chị biết để kiểm tra lại.

R14.2.kiemtra_02